home


 

 

 Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym
 2016/2017 - klasa III


 590lecie

(kliknij w logo aby zapoznać się z informacją o wydarzeniu)

  Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach w nowym roku szkolnym 2015/16 uczniowie klas pierwszych otrzymają bezpłatne podręczniki. Zakupu dokonamy w ramach dotacji w kwocie 247,50 zł na zakup podręczników i 24,50 zł na zakup ćwiczeń. Zakupione podręczniki zostaną wypożyczone uczniom klas pierwszych z biblioteki szkolnej.